Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ hướng nghiệp Thành Nhân tuyển dụng

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ hướng nghiệp Thành Nhân cần tuyển dụng nhân sự ở các vị trí như sau:

Cơ sở bồi dưỡng văn hóa và luyện thi Thành Nhân tổ chức phỏng vấn để tuyển chọn giáo viên - nhân viên.

Vào Ngày 21/06/2014 cơ sở bồi dưỡng văn hóa và luyện thi Thành Nhân tổ chức buổi phỏng vấn các ứng cử viên cho các bộ phận thuộc cơ sở.

Cảnh báo người lao động đề phòng công ty giới thiệu việc làm tung tin tuyển dụng của cơ sở Thành Nhân để thu tiền phí dịch vụ giới thiệu việc làm

hiện nay có một số đối tượng, công ty giới thiệu việc làm tự xưng là được cơ sở thành nhân ủy nhiệm tuyển dụng nhân viên để thu phí giới thiệu.

Thành Nhân Bách Khoa tuyển dụng, nhân sự, giáo viên

Cơ sở bồi dưỡng văn hóa và luyện thi Thành Nhân và Trường Mầm non Thành Nhân cần tuyển dụng những chức danh như sau :

  • 1