Cơ sở bồi dưỡng văn hóa và luyện thi Thành Nhân “Thành nhân trước khi thành tài”

Cơ sở Bồi dưỡng văn hóa và luyện thi Thành Nhân được xây dựng và đi vào hoạt động theo sự cấp phép của sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, với phương châm hoạt động là đặt uy tín chất lượng đào tạo lên hàng đầu, cung cấp kiến thức và rèn luyện nhân cách

Thành Nhân với công tác khuyến học

Cơ sở bồi dưỡng văn hóa và luyện thi Thành Nhân có chương trình học bổng dành cho những em tham gia ôn luyện tại cơ sở luyện thi Thành Nhân. Chương trình học bổng bao gồm:

Hiệu quả từ mô hình Quỹ Khuyến học Thành Nhân

2/10 - Ngày Khuyến học Việt Nam, đây là ngày mà nhiều người dân Việt Nam nhớ tới những gia đình khoa bảng, gia đình nổi tiếng về lòng hiếu học, cộng đồng khuyến học… một nét đẹp dân tộc Việt Nam luôn được đề cao và vun đắp.