Trung tâm ứng dụng KH&CN Hướng nghiệp Thành Nhân tài trợ 2 suất học bổng cho học sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Du - Tỉnh Đăk Lăk

Năm học 2014 - 2015, Trung tâm ứng dụng KH&CN Hướng nghiệp Thành Nhân sẽ trao tặng 2 suất học bổng nuôi ăn, ở tại cơ sở nội trú Thành Nhân với mức tài trợ 30.000.000 đ/ em /năm