Hội đồng khoa học đánh giá đề tài không sử dụng NSNN "Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm gạch không nung tự khóa từ đất đồi tại tỉnh Đắk Lắk"

13/12/2021 17:03:15 GMT+7

Hội đồng khoa học đánh giá đề tài không sử dụng NSNN "Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm gạch không nung tự khóa từ đất đồi tại tỉnh Đắk Lắk"

 
03:30 30/07/2019
 

Sáng ngày 30/7, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá đề tài không sử dụng ngân sách nhà nước “Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm gạch không nung tự khóa từ đất đồi tại tỉnh Đắk Lắk". Đề tài do Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ hướng nghiệp Thành Nhân (Trung tâm) thực hiện, Chủ nhiệm đề tài là GVCC.TS Nguyễn Tiến Đạt.

 

Toàn cảnh Hội đồng

 

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm một số công thức phối trộn đất, cát, xi măng, phụ gia để tìm ra loại đất và công thức phối trộn thích hợp để làm nguyên liệu sản xuất gạch không nung; Sản xuất thử nghiệm một số loại gạch phục vụ cho việc hiệu chỉnh công nghệ, tính toán năng suất dây chuyền, hạch toán giá thành sản phẩm; Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất gạch không nung được làm từ đất làm cơ sở cho hoạt động sản xuất gạch không nung của Trung tâm; Xây dựng một nhà mẫu dạng homestay để xác định khả năng sử dụng loại gạch không nung vào xây dựng công trình dân dụng.

 

GVCC.TS Nguyễn Tiến Đạt – Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện

 

Kết quả báo cáo cho thấy, Ban chủ nhiệm đề tài đã hoàn thành cơ bản mục tiêu đề ra, cụ thể đã sản xuất thử nghiệm 03 loại gạch G20, G25 và gạch thẻ đặc; Xây dựng quy trình theo khuôn khổ đề tài; Hình thành một nhà mẫu dạng homestay…

 

Ông Lâm Tứ Toàn – Chủ tịch Hội đồng phát biểu ý kiến

 

Sau khi Ban Chủ nhiệm báo cáo kết quả đề tài, Hội đồng đã tổ chức phản biện, đánh giá kết quả thực hiện của đề tài. Ý kiến thống nhất của Hội đồng đa phần đánh giá cao ý nghĩa thực hiện đề tài của nhóm nghiên cứu, phù hợp với mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, Hội đồng cho rằng cần phải xây dựng quy trình công nghệ sản xuất mô hình cơ giới hóa, tự động hóa hơn nữa thì mới đáp ứng quy mô sản xuất thương mại.

 

Minh Hồng