Trung tâm ứng dụng khoa học và công nghệ hướng nghiệp Thành Nhân

25/03/2014 12:21:52 GMT+7

  1. Tổng số cán bộ có trình độ đại học trở lên của tổ chức

TT

Cán bộ có trình độ

đại học trở lên

Tổng số

1

Tiến sỹ

2

 

2

Thạc sỹ

2

 

3

Đại học

9

 

  1.  Số cán bộ nghiên cứu của tổ chức trực tiếp tham gia thực hiện tiểu dự án

TT

Cán bộ có trình độ

đại học trở lên

Số trực tiếp tham gia thực hiện

 

1

Tiến sỹ

 

 

2

Thạc sỹ

1

 

3

Đại học

2

 

 

III. Kinh nghiệm và thành tựu KH&CN trong 5 năm gần nhất

- Nghiên cứu thành công  đề tài sản xuất sữa nghệ Curcumilk và tinh dầu nghệ Curcuoil từ củ nghệ tươi tại tỉnh Đắk Lắk đã đưa vào sản xuất kinh doanh ra thị trường.

- Đã được Sở Khoa học và Công Nghệ tỉnh lập hội đồng khoa học cấp tỉnh đánh giá nghiệm thu thành công và cấp giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước số 615/XNKQKHCN- SKHCN cấp ngày 23/9/2019, tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm gạch không nung tự khóa được làm từ đất đồi tại tỉnh Đắk Lắk”.

http://skhcn.daklak.gov.vn/hoi-dong-khoa-hoc-va-cong-nghe-danh-gia-de-tai-khong-su-dung-nsnn-nghien-cuu-san-xuat-thu-nghiem-gach-khong-nung-tu-khoa-tu-dat-doi-tai-tinh-dak-lak-detailnews4096-vn-46.html

 

- Giải thưởng: Giải pháp Hữu ích của Trung tâm được Ban tổ chức cuộc vận động “Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh” do Tỉnh ủy Đắk Lắk phát động công nhận là một trong 11 Giải pháp hữu ích và tặng thưởng theo Quyết định số 09-QĐ/BTC ngày 04/03/2021 và của Tỉnh ủy và C/v số 478-CV/TU Về việc vận dụng các hiến kế có chất lượng vào chính sách chung ban hành ngày 19/3/2021 của Tỉnh ủy Đắk Lắk.

https://thanhnien.vn/nguoi-hien-ke-xay-dung-dak-lak-giau-dep-van-minh-duoc-khen-thuong-post1044844.html

https://daklak.gov.vn/hien-ke-xay-dung-tinh

 

- Giải pháp đạt giải Ba Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ VIII (2020 - 2021) theo Quyết định số 165/QĐ-BTC, ngày 15 tháng 11 năm 2021 và được chọn dự thi hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ XVI.

 

  1.  Khả năng tài chính, kinh phí hoạt động của tổ chức (nguồn cung cấp, tổng kinh phí (theo năm)
  1. Khả năng tài chính: đảm bảo.
  2. Kinh phí hoạt động của tổ chức: từ nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh và chuyển giao sản xuất gạch không nung tự khóa.