Kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT CHUYÊN Nguyễn Du và thứ hạng điểm tổng chuyên và điểm tông không chuyên

14/06/2019 21:52:48 GMT+7

Trung tâm Ứng Dụng Khoa Học Và Công Nghệ Thành Nhân xin công bố kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 trường chuyên Nguyễn Du và thứ hạng điểm từ cao xuống thấp của điểm tổng chuyên và điểm tổng không chuyên. Quý phụ huynh và học sinh xin lưu ý đây chỉ là bản tính thử, sẽ có chút sai số nhỏ so với bản chính thức vì chưa có chỉ tiêu chính thức, các bạn học sinh sẽ làm đơn xin phúc khảo, v.v....

1. Kết quả thi và thứ hạng chuyên Anh

2. Kết quả và thứ hạng chuyên Pháp

3. Kết quả và thứ hạng chuyên Toán

 

4. Kết quả thi và thứ hạng chuyên Tin

 

5. Kết quả thi và thứ hạng Lý chuyên

 

6. Kết quả thi và xếp hạng Hóa chuyên

 

 

7. Kết quả thi và xếp hạng Sinh chuyên

 

 

8. Kết quả thi và thứ hạng Văn chuyên

 

 

9. Kết quả thi và thứ hạng Chuyên Sử

10. Kết quả thi và thứ hạng chuyên Địa

11. Kết quả thi và thứ hạng của lớp không chuyên

 

 

Lưu ý: Các bạn có tên dưới vạch vàng có thể điểm sẽ bị thấp hơn chỉ tiêu