Các dịch vụ tại trung tâm Ứng Dụng Khoa Học & Công Nghệ Hướng Nghiệp Thành Nhân

31/03/2020 11:09:22 GMT+7

Trung tâm Thành Nhân xin thông báo nhận học sinh lưu trú - bán trú, tham quan mô hình ứng dụng công nghệ từ đề tài nghiên cứu cấp tỉnh: Gạch không nung tự khóa từ đất đồi; lắp ghép làm nhà Trình tường - Nhà gạch Logo đẹp, sáng tạo, mới lạ thân thiện với môi trường cho các em học sinh tham quan chụp kỷ yếu tại khu Homestay Ăn + Ở + Học gồm các dịch vụ biểu phí như sau: