Gợi ý đáp án đề thi môn Toán THPT 2016

01/07/2016 16:36:57 GMT+7

Gợi ý đáp án môn Toán THPT Quốc gia 2016 sẽ giúp thí sinh đánh giá chính xác chất lượng bài thi.

 
8_NXXQ

Đáp án, lời giải môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2016 (Ảnh minh họa)


Nhằm giúp quý phụ huynh và thí sinh đánh giá chính xác chất lượng bài thi, TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆT HƯỚNG NGHIỆP và NHÀ LƯU TRÚ THÀNH NHÂN cập nhật đề thi và đáp án môn Toán.Trong buổi sáng 1/7, các thí sinh của kỳ thi THPT Quốc gia 2016 đã làm bài thi môn Toán trong thời gian 180 phút.

Dưới đây là lời giải đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2016 được thực hiện bởi các giáo viên hàng đầu của Hệ thống giáo dục HOCMAI.

1

Lời giải đề thi môn Toán thi THPT Quốc gia 2016 

2

Lời giải đề thi môn Toán thi THPT Quốc gia 2016 

3

Lời giải đề thi môn Toán thi THPT Quốc gia 2016 

4

Lời giải đề thi môn Toán thi THPT Quốc gia 2016 

5

Lời giải đề thi môn Toán thi THPT Quốc gia 2016 

6

Lời giải đề thi môn Toán thi THPT Quốc gia 2016 

7

Lời giải đề thi môn Toán thi THPT Quốc gia 2016 

f00e4125-ba4c-4d44-8532-58fc0aebe6f3

Lời giải đề thi môn Toán thi THPT Quốc gia 2016 

 

Tịnh Yến