Các bước đăng ký xét tuyển trực tuyến

18/07/2016 14:37:45 GMT+7

Để đăng ký xét tuyển trực tuyến, khi đăng ký dự thi, thí sinh cần điền vào Phiếu ĐKDT số điện thoại di động của mình.

Trường hợp thí sinh sử dụng số điện thoại của người thân thì phải tự đảm bảo và tự chịu trách nhiệm về tính tin cậy, an toàn và bảo mật thông tin khi thực hiện các giao dịch với hệ thống và thực hiện đăng ký xét tuyển trực tuyến) và địa chỉ hộp thư điện tử (email). 

Đồng thời, thí sinh phải nhớ được mã truy cập vào hệ thống (do đơn vị tiếp nhận ĐKDT cấp sau khi thí sinh nộp Phiếu ĐKDT).

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, các bước đăng ký xét tuyển trực tuyến như sau:

Các bước để đăng ký xét tuyển trực tuyến:

Bước 1: Đăng nhập

Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp (sau khi đăng ký dự thi) đăng nhập vào Hệ thống như sau:

- Truy cập vào website http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn

- Nhập các thông tin Số CMND, Mã đăng nhập, Mã xác nhận và nhấn nút Đăng nhập

Bước 2: Chọn chức năng Đăng ký tuyển sinh

Để thực hiện đăng ký xét tuyển sinh online, thí sinh chọn menu “Đăng ký tuyển sinh”.

Sau khi chọn “Đăng ký tuyển sinh”, trên màn hình hiển thị một số thông tin cá nhân của thí sinh và thông tin đợt tuyển sinh hiện tại:

Trong đợt tuyển sinh 1: Nếu chỉ đăng ký vào một nhóm trường, thí sinh sẽ được đăng ký tối đa 4 trường thành viên, mỗi trường thành viên không quá 2 ngành và tổng số ngành không quá 4.

Nếu thí sinh đã đăng ký vào 1 trường ngoài nhóm, thí sinh chỉ được đăng ký thêm 01 trường (trong nhóm hoặc ngoài nhóm) mỗi trường không quá 2 ngành.

Trong đợt tuyển sinh bổ sung: Nếu chỉ đăng ký vào một nhóm trường, thí sinh sẽ được đăng ký tối đa 6 trường thành viên, mỗi trường thành viên không quá 2 ngành và tổng số ngành không quá 6.

Nếu thí sinh có đăng ký vào 1 trường ngoài nhóm, thí sinh có thể đăng ký thêm tối đa là 2 trường (trong nhóm hoặc ngoài nhóm) và mỗi trường không quá 2 ngành.

Bước 3: Thực hiện đăng ký

Thí sinh nhấn nút Đăng ký trên màn hình để bắt đầu thực hiện đăng ký tuyển sinh.

Trên màn hình Chọn trường, thí sinh thực hiện tìm kiếm trường muốn đăng ký.

Sau khi đã tìm kiếm được trường cần đăng ký, thí sinh chọn trường đó và nhấn nút “Tiếp” để chuyển sang bước tiếp theo

Bước 5: Chọn ngành

Sau khi đã chọn trường, thí sinh thực hiện lựa chọn các ngành mà mình muốn đăng ký.

Nếu bước 4 thí sinh chọn là nhóm trường thì tại bước 5 này sẽ hiển thị tối đa 4 nguyện vọng để thí sinh lựa chọn (hình ảnh phía trên). Mỗi trường thành viên thí sinh không được đăng ký quá 2 ngành.

Nếu bước 4 thí sinh chọn là trường ngoài nhóm, tại bước 5 này sẽ hiển thị tối đa 2 nguyện vọng để thí sinh lựa chọn (hình ảnh dưới đây):

Bước 6: Xác nhận

Sau khi chọn xong nguyện vọng, thí sinh sử dụng số điện thoại đã điền trong phiếu đăng ký gửi tin nhắn theo cú pháp THIQG <SBD> gửi 8062.

Thí sinh nhập mã xác thực do hệ thống trả về vào ô bên dưới và nhấn nút “Tiếp” để chuyển sang bước tiếp theo.

Lưu ý:

Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin SBD và Số điện thoại nhắn tin lấy mã OTP, nếu là cùng của 1 một Thí sinh thì mới hợp lệ và trả về mã OTP, nếu khác, hệ thống sẽ thông báo lỗi và yêu cầu Thí sinh kiểm tra lại thông tin của mình.

Mỗi mã OTP chỉ có hiệu lực trong vòng 30 phút kể từ lúc nhận được.

Với các Trường có đăng ký sử dụng dịch vụ Thanh toán trực tuyến với nhà cung cấp dịch vụ, hệ thống sẽ chuyển sang Bước 7 (Thanh toán trực tuyến). Ngược lại, hệ thống chuyển sang bước 8 (Kết thúc).

Bước 7: Thanh toán

Bước này chỉ được thực hiện đối với các Trường có đăng ký sử dụng dịch vụ Thanh toán trực tuyến với nhà cung cấp dịch vụ, nếu không, hệ thống sẽ chuyển sang bước 8 (Kết thúc).

Trên màn hình thanh toán hiển thị các thông tin về nguyện vọng thí sinh đã lựa chọn và số tiền thí sinh cần thanh toán cho lần đăng ký tuyển sinh này.

Thí sinh có thể lựa chọn hình thức thanh toán là sử dụng Thẻ cào hoặc Thẻ ATM.

Nếu thí sinh lựa chọn hình thức thanh toán là Thẻ cào, tiếp theo thí sinh chọn nhà mạng, nhập mã thẻ cào và số serial để hoàn thành bước thanh toán:

Với hồ sơ nộp vào trường bình thường hoặc nhóm trường (chỉ chọn 1 trường thành viên), lệ phí hồ sơ là 30.000 đ, phụ phí là 20.000 đ;

Với hồ sơ nộp vào nhóm trường: phí dự tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT kèm theo phụ phí.

Lưu ý: Thí sinh sử dụng đúng thẻ cào có mệnh giá đúng với số tiền cần thanh toán, nếu thừa, số tiền dư sau khi thanh toán sẽ không được hoàn trả;

Thí sinh có thể nạp nhiều thẻ thành phần để thực hiện thanh toán;

Thí sinh cần nộp ĐKXT theo đúng quy định đã ban hành, trường hợp gian lận hoặc đăng ký vượt quá quy định cho phép, hệ thống có thể ghi nhận giao dịch thanh toán thành công nhưng giao dịch đăng ký/nộp đơn không thành công.

Trường hợp đấy thí sinh sẽ không được hoàn trả tiền đã thanh toán.

Bước 8: Kết thúc

Sau khi đã thanh toán thành công và đủ số tiền, trên màn hình sẽ hiển thị nguyện vọng thí sinh đã đăng ký. Để vào màn hình Danh sách nguyện vọng đã đăng ký, thí sinh nhấn vào nút “Về trang danh sách phiếu đăng ký”.

Bước 9: Xem danh sách nguyện vọng

Trên màn hình đăng ký tuyển sinh hiển thị danh sách các nguyện vọng thí sinh đã đăng ký và thông tin về trạng thái đăng ký. Nếu trạng thái đăng ký là "đăng kỷ thành công", đăng ký của thí sinh đã được đưa vào hệ thống dữ liệu.

Tịnh Yến