Bộ GDĐT sẽ kiểm tra việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh của các trường

21/03/2021 14:08:52 GMT+7

Cụ thể, các cơ sở giáo dục đăng nhập vào Hệ thống báo cáo chỉ tiêu giáo dục đại học tại địa chỉ http://chitieu.moet.gov.vn, thực hiện cập nhật, khai báo đầy đủ số liệu liên quan đến tình hình thực hiện chỉ tiêu năm 2020, các tiêu chí xác định chỉ tiêu tuyển sinh và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 đối với trình độ cao đẳng ngành GD Mầm non; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo hướng dẫn cụ thể trong hệ thống…

Bộ GDĐT yêu cầu, báo cáo đăng ký chỉ tiêu sư phạm của các cơ sở giáo dục đề nghị gửi về Vụ Giáo dục Đại học trước ngày 25/3/2021. Cơ sở giáo dục không báo cáo đăng ký chỉ tiêu sư phạm năm 2021 theo thời hạn quy định, Bộ GDĐT sẽ không thông báo chỉ tiêu tuyển sinh các ngành đào tạo giáo viên năm 2021.

T.LINH

 

Nguồn: daiđoanket.vn