Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2016 các cụm đại học

18/07/2016 14:24:07 GMT+7

Cụm thi số 1    Trường ĐH Bách khoa Hà Nội Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 2    Trường ĐH Sư phạm Hà Nội Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 3    Trường ĐH Thủy lợi Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 4    Học viện kĩ thuật quân sự Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 5    Trường ĐH Lâm nghiệp Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 6    Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 7    Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 8    Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 9    Trường ĐH Sư phạm TP.HCM Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 10    Trường ĐH Hàng hải Tra cứu TẠI ĐÂY 

Cụm thi số 11    Trường ĐH Sư phạm (ĐH Thái Nguyên) Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 12    Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 13    Trường ĐH Nông lâm (ĐH Thái Nguyên) Tra cứu TẠI ĐÂY 

Cụm thi số 14    Học viện Ngân hàng Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 15    Trường ĐH Luật Hà Nội Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 16    Trường ĐH Tân Trào Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 17    Trường ĐH Xây dựng Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 18    Trường ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên) Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 19    ĐH Thái Nguyên Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 20    Học viện Tài chính Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 21    Trường ĐH Tây Bắc Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 22    Trường ĐH Hùng Vương Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 23    Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 24    Trường ĐH Ngoại thương Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 25    Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 26    Trường ĐH Giao thông vận tải Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 27    Học viện Nông nghiệp Việt Nam Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 28    Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 29    Trường ĐH Hải Phòng Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 30    Trường ĐH Thương mại Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 31    Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 32    Trường ĐH Y Dược Thái Bình Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 33    Trường ĐH Mỏ - Địa chất Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 34    Trường ĐH Hồng Đức Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 35    Trường ĐH Vinh Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 36    Trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế) Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 37    Trường ĐH Khoa học (ĐH Huế) Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 38    Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế) Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 39    ĐH Huế Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 40    ĐH Đà Nẵng Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 41    Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 42    Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 43    Trường ĐH Quy Nhơn Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 44    Trường ĐH Xây dựng miền Trung Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 45    Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 46    Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 47    Trường ĐH Tây Nguyên Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 48    Trường ĐH Tài chính Marketting Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 49    Trường ĐH Nha Trang Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 50    Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 51    Trường ĐH Sư phạm Kĩ thuật TP.HCM Tra cứu TẠI ĐÂY 

Cụm thi số 52    Trường ĐH Đà Lạt Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 53    Trường ĐH Kinh tế TP.HCM Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 54    Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM) Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 55    Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM Tra cứu TẠI ĐÂY 

Cụm thi số 56    Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 57    Trường ĐH Sài Gòn Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 58    Trường ĐH Đồng Tháp Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 59    Trường Đại học An Giang Tra cứu TẠI ĐÂY 

Cụm thi số 60    Trường ĐH Tôn Đức Thắng Tra cứu TẠI ĐÂY 

Cụm thi số 61    Trường ĐH Tiền Giang Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 62    Trường ĐH Cần Thơ Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 63    Trường ĐH Cần Thơ Tra cứu TẠI ĐÂY 

Cụm thi số 64    Trường ĐH Luật TP.HCM Tra cứu TẠI ĐÂY 

Cụm thi số 65    Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long Tra cứu TẠI ĐÂY 

Cụm thi số 66    Trường ĐH Trà Vinh Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 67    Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 68    Trường ĐH Cần Thơ Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 69    Trường ĐH Kiên Giang Tra cứu TẠI ĐÂY

Cụm thi số 70    Trường ĐH Y Dược Cần Thơ Tra cứu TẠI ĐÂY

Bộ Giáo dục và Đào tạo