Xử lý nghiêm việc tựu trường sớm, dạy trước chương trình

07/07/2016 16:32:59 GMT+7

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành yêu cầu chấn chỉnh thực hiện kế hoạch thời gian năm học.

Trong công văn, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng hầu hết các cơ sở giáo dục đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch thời gian năm học và quy định về việc dạy thêm, học thêm. Tuy nhiên vẫn còn một số nơi tổ chức cho học sinh tựu trường sớm, tổ chức dạy thêm, học thêm sai quy định ngay khi năm học 2015-2016 vừa kết thúc.

Chấn chỉnh tình trạng trên, Bộ Giáo dục đề nghị UBND các tỉnh, thành chỉ đạo Sở Giáo dục kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thời gian năm học đã được Bộ ban hành. Các Sở phải tham gia hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh trong thời gian nghỉ hè, đảm bảo thiết thực, an toàn và phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh.

Bộ trưởng đề nghị các địa phương tăng cường chỉ đạo, kiểm tra và chấn chỉnh việc thực hiện nghiêm túc quy định về dạy thêm, học thêm, nhất là với giáo dục tiểu học. "Cần có hình thức xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân chỉ đạo việc tựu trường trái quy định của địa phương", công văn nêu rõ.

Theo Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 do Bộ Giáo dục mới ban hành, học sinh tựu trường sớm nhất vào ngày 1/8, muộn nhất ngày 25/8. Giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên trong toàn quốc tổ chức khai giảng ngày 5/9.

Bộ Giáo dục và Đào tạo